Nudgd's post

Är ni redo för ännu en dos av spännande nudging-insikter? 🤩🐘♻️ Tack vare det stora intresset för vårt förra webinarium, har vi valt att öppna upp ännu ett kostnadsfritt lunch-webinarium för er! 🌿 📅 Den 15 november kl 12:00 - 12:30 bjuder vi in dig till en inspirerande lunchträff där vi utforskar hur små nudgar kan leda till beteendeförändringar när det gäller hur vi hanterar vårt avfall. Missa inte chansen att höra Katharina Paoli Brunat, VD för Nudgd och ordförande för Nudging Sweden, dela med sig av sin expertis. Med sin passion för beteendedesign och långa erfarenhet inom nudging, kommer Katharina att leda oss genom: ✅ Inspirerande exempel på nudging i miljörum och hur det främjar hållbar avfallshantering. ✅ Hur vi, tillsammans med bl.a. HSB Living Lab, lyckades skapa positiva förändringar i våra avfallsprojekt. ✅ Diskussion kring de vanligaste utmaningarna och hur vi kan övervinna dem för att förbättra källsortering och återvinning. 🔥 Platserna är begränsade och efterfrågan är stor, så se till att säkra din plats nu för att inte missa detta unika tillfälle. Registrera dig i länken nedan 👇Image of post in post detailed view


  Welcome, let's solve the climate crisis together
  Post youtube preview with preloading
  youtube overlay

  Write or agree to climate reviews to make businesses and world leaders act. It’s easy and it works.

  Write a climate review

  Voice your opinion on how businesses and organizations impact the climate.
  0 trees planted

  One tree is planted for every climate review written to an organization that is Open for Climate Dialogue™.

  Download the app

  We plant a tree for every new user.

  AppleAndroid